Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kako bi dopolnil besedilo? Vstavi manjkajoče.

Verz v Uvodu je sestavljen iz 11 zlogov in ga imenujemo {laški;jambski;italijanski} enajsterec . Vsebuje stopico, v kateri se enakomerno izmenjujeta nepoudarjeni in poudarjeni zlog. Tej stopici rečemo jamb . Verz z enakimi lastnostmi je bil že v obravnavani Prešernovi pesmi Apel in čevljar.

Kaj je značilno za posamezno Prešernovo delo? Nanizane značilnosti pesniških oblik povleci k ustreznemu delu. Nekatere trditve so že vnesene. Preden začneš z reševanjem, poglej še v namig.

Apel in čevljar

jamb, verižna rima
Povodni mož

dramski trikotnik
Turjaška Rozamunda
Uvod h Krstu pri Savici
laški enajsterec
dramski trikotnik
oklepajoča rima
laški enajsterec
vsebinska in oblikovna dvodelnost
sonet
lirska pesem
nenavadni dogodek
nadnaravne sile
amfibrah
balada
epska pesem
trohej
dramski trikotnik
asonanca
romanca
lirsko-epska pesem
grajsko okolje
verižna rima
aliteracija
jamb
vsebinska trodelnost
epska pesnitev
nacionalna snov

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi svoje znanje dopolnil, izboljšal.

Oglej si sliko, na kateri sta upodobljena brata Ciril in Metod. Kdo sta bila? Dopolni besedilo.

Bila sta bizantinska misijonarja, ki sta v 9. stoletju miroljubno pokristjanjevala naše prednike {pogane;Slovane} . Vero sta širila v domačem jeziku, ki sta ga poimenovala stara cerkvena slovanščina.

Na čigavi strani bi bila Ciril in Metod, če bi se pojavila v Uvodu? V okvirček zapiši ime junaka in poimenuj vero.

Bila bi na strani krščanske vojske, ki jo vodi Valjhun .

<NAZAJ
>NAPREJ337/463