Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Katere osebe se pojavijo v Uvodu? Povleci jih v ustrezno skupino.

kristjani

pogani

Droh Kajtimar srčni vojvodi Vajhun Živa Avrelij Črtomir črti
2.

Vsebinsko Uvod delimo na tri dele. Ker je dogajanje v njem epsko, ga lahko prikažemo tudi v obliki dramskega trikotnika. Najprej razporedi trditve v pravilni vrstni red, nato v okenca vpiši imena stopenj dramskega trikotnika.

3.

Preberi zadnji kitici Uvoda.

Ko zor zasije in mrličev trope,
ležé, k' ob ajde žetvi, al pšenice
po njivah tam ležé snopovja kope. 
Leži kristjanov več od polovice,
med njimi, ki so padli za malike,
Valjhún zastonj tam išče mlado lice,
njega, ki kriv moritve je velike. 

Ali so trditve pravilne ali ne?  Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Tercina ima oklepajočo rimo.

Drži. Ne drži.

V tretjem verzu tercine najdem okrasni pridevek.

Drži. Ne drži.

V tretjem verzu kvartine najdem okrasni pridevek.

Drži. Ne drži.

Tercina vsebuje primero ali komparacijo.

Drži. Ne drži.

V prvem verzu kvartine je izraženo pretiravanje.

Drži. Ne drži.
4.

V katerih besednih zvezah opaziš okrasni pridevek? Označi jih.

boj krvavi njuno življenje lepo bognjo bogove nad oblaki
si prosti voljo temne zore svojo moč zadnja sraga
mrličev trope ob ajde žetvi z derečimi valovami


<NAZAJ
>NAPREJ338/463