Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Na Prešernovo ustvarjanje so imele velik vpliv ženske. Največ svojih pesmi je namenil Juliji Primic. Pisal pa je tudi drugim ženskam, ki so vplivale na njegovo življenjsko pot. Kateri od njih so namenjeni izbrani verzi? Izberi pravilni odgovor.Trnovo! kraj nesrečnega imena;
tam meni je gorje bilo rojeno
od dveh očesov čistega plamena.

Ko je stopila v cerkev razsvetljeno,
v srcé mi padla iskra je ognjena,
ki ugásnit' se ne da z močjo nobeno.
{Julija_Primic;Ana_Jelovšek;Zalika_Dolenc}

Kaj je tebe treba biló,
dete ljubó, dete lepo!
meni mladi deklici,
neporočeni materi?
{Ana_Jelovšek;Julija_Primic;Zalika_Dolenc}

Fante zbiraš, si prevzetna,
se šopiriš, ker si zala;
varji, varji, de priletna
samka se ne boš jokala
{Zalika_Dolenc;Ana_Jelovšek;Julija_Primic}

2.

Prešernovega življenja in ustvarjanja niso zaznamovale le ženske. Pisal je tudi o prijateljih, svojih nasprotnikih in tudi o sebi in svojih občutkih. Kaj sodi skupaj? Poveži pare.

zavrne ga obraznik imenitni,
in tebe z njim, kdor napčen si očitar,
rekoč: »Le čevlje sodi naj Kopitar!«
{Jernej_Kopitar;France_Prešeren;Matija_Čop}
Sem dolgo upal in se bal,
slovó sem upu, strahu dal;
srcé je prazno, srečno ni,
nazaj si up in strah želi.
{France_Prešeren;Jernej_Kopitar;Matija_Čop}
Kómej zastávil, roják, si peró préd praznovajóče
v zgúbo velíko rodú, krívega dókaj zamúd,
v Sáve deréče valóv tam vrtínčinah smŕt te zasáči,
glás ti zapre besedí, 'z rók ti potegne peró.
{Matija_Čop;France_Prešeren;Jernej_Kopitar}

3.

Na katero Prešernovo ustvarjalno obdobje sta najbolj vplivala Matija Čop in Julija Primic? Izberi pravilni odgovor.

Mladostno obdobje.Zrelo obdobje.Pozno obdobje.
4.

Kdaj je nastala pesem Nezakonska mati? Izberi pravilni odgovor.

V mladostnem obdobju.V zrelem obdobju.V poznem obdobju.
<NAZAJ
>NAPREJ347/463