Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ali so trditve o besedilu pravilne ali ne? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Besedilo spada v pripovedništvo.

Drži. Ne drži.

O dogajanju pripoveduje ena od književnih oseb.

Drži. Ne drži.

Iz odlomka je razvidno, v katerem kraju se zgodba dogaja.

Drži. Ne drži.

V besedilu je predstavljeno zgodovinsko dogajanje.

Drži. Ne drži.

Pripovedovalec se v odlomku pogovarja s starim Mačkom in njegovim sinom.

Drži. Ne drži.

Iz odlomka vejeta vedrina in optimizem.

Drži. Ne drži.

Kaj pomenijo besede na levi? Poveži pare.

akoravno
čeprav
stoprav
šele, komaj
smotka
cigara
sok
močnik
Število napačnih: 0
majorat
pravica najbližjega moškega sorodnika do dednega posestva
novine
kar se pridela v tekočem letu, npr. vino, žito
emancipacija
pridobitev enakopravnega položaja, osamosvojitev
Število napačnih: 0

Kaj v prvem odstavku besedila pomeni, da stari Maček še ni bil za »starega« pri hiši? Odgovori.

Čemu je Maček ogovoril pripovedovalca? Odgovori.

Kako se je pripovedovalec ob tem počutil in zakaj? Svoj odgovor zapiši in ga utemelji.

Pri Mačkovih so bili revni. Kateri primeri to dokazujejo? V besedilu označi primere.

<NAZAJ
>NAPREJ361/463