Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ponovno preleti oba odlomka in razmisli, zakaj se oče in sin tako silno sovražita. Upoštevaj njun socialni položaj.

Iz katere povedi je razvidno, da je bil Maček ponosen človek, ki je skrival svoje beraštvo? V odlomku označi ustrezno poved.

Po čem v besedilu lahko sklepamo, da je v zgodbi udeležen sam avtor, ki je bil po poklicu notar? Odgovori.

Katere besede iz besedila prav tako kažejo na Kersnikov pravniški poklic? Označi jih.

Kako bi bil zadnji pogovor med Mačkom in pripovedovalcem prikazan v stripu? Zamisli si strip ali ga nariši.

Primerjaj ga s stripom v rešitvah.

Janko Kersnik

Oglej si film o Janku Kersniku. Zapiši si bistvene podatke in si jih zapomni.

Kateri podatki manjkajo? Vpiši manjkajoče podatke v razpredelnico.

kraj in letnica rojstva   {Lukovica;Brdo;Brdo_pri_Lukovici} , 1852
študij in poklic   pravo , notar
najpomembnejša dela

K metske s like , Jara gospoda, C iklamen ,
A gitator

literarno obdobje   realizem
kraj in letnica smrti   Ljubljana , 1897
<NAZAJ
>NAPREJ364/463