Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kje si počitnikoval?

Preberi pogovor med Nino in Rokom.

 

O čem sta se pogovarjala Nina in Rok? Odgovori.

Kdo sta po tvojem mnenju Nina in Rok? Po čem tako sklepaš? Odgovori.

Kje in kdaj sta se po tvojem mnenju pogovarjala? Odgovori.

Ponovno pozorno preberi krepko tiskane povedi, ki sta jih izrekla Nina in Rok. V katerih povedih sta dejanja/pojme/lastnosti zgolj naštela? Označi jih v pogovoru.

S katero besedo sta dejanja/pojme/lastnosti med seboj povezala? Odgovori.

V kateri povedi je Nina naštela tri dejanja? Prepiši jo v prazno okence.

Ponovno preberi krepko tiskane povedi v oblačkih. V katerih povedih sta Rok in Nina izrazila nasprotje? Označi jih v pogovoru.

S katerimi besedami sta izrazila nasprotje? Izpiši jih v prazna okenca.

{toda;vendar;a} {vendar;toda;a} {a;vendar;toda}

Verjetno si že ugotovil, zakaj pravimo, da so nekatere besede oziroma stavki med seboj v vezalnem oziroma protivnem razmerju. V nadaljevanju ju boš podrobneje spoznal.

<NAZAJ
>NAPREJ146/547