Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

BI LAHKO RAVNALI DRUGAČE?

Ti je bila že kdaj storjena krivica? V odgovoru napiši, kaj se je zgodilo.

Kakšen je bil v takih okoliščinah tvoj odziv? Izberi odgovor/-e, ki velja/-jo zate.

 • Nisem ukrepal.
 • Takoj sem ukrepal, se odzval.
 • Odgovornim sem takoj povedal, da so mi storili krivico.
 • Takoj sem našel argumente za svoj zagovor.
 • Z utemeljitvami sem nastopil ostro, skoraj nesramno.
 • Osebi, ki ji zaupam, a ni bila udeležena v situaciji, sem povedal, kaj se je zgodilo.
 • Po dogodku sem se zmedel, nisem vedel, kaj reči/storiti.
 • Bil sem tiho, čeprav me je zelo prizadelo.
 • Bil sem tih in nesamozavesten.

Se ti zdi, da so tvoji odzivi na doživete krivice ustrezni? Ponovno poglej odgovore, ki si jih izbral, in razmisli, kako bi lahko svoje ravnanje izboljšal.

Kaj pa obratno? Si bil že kdaj ti tisti, ki je storil komu krivico ali je koga prizadel? V odgovoru napiši, kaj se je zgodilo. 

Kaj si občutil po takem dejanju? Izberi odgovor/-e, ki velja/-jo zate.

 • Nič, ker običajno sploh ne opazim, če koga prizadenem.
 • Nič, nisem se obremenjeval, čeprav sem vedel, da sem storil napako.
 • Malo sem razmišljal o tem, a nisem mogel kaj dosti popraviti, ker je bila zadeva že zaključena.
 • Veliko sem razmišljal o tem, a nisem ukrepal, da bi zadevo popravil.
 • Na vsak način sem se trudil zadevo rešiti (opravičil sem se, predlagal rešitev, nekaj sem obljubil ipd.).

Če storimo komu krivico ali koga prizadenemo, nas preveva neprijetno čustvo. Kako to čustvo imenujemo? Napiši ime čustva oz. občutja.

{krivda;Krivda}

V besedilu Ivana Cankarja z naslovom Bobi boš lahko bral tako o krivdi kot o krivici. Mihče v besedilu namreč večkrat stori krivico svojemu vrstniku Petru in zaradi tega ga še v odrasli dobi preganja občutek krivde.

Beseda bob je večpomenka. Kaj bo, po tvojem mnenju, pomenila v Cankarjevem besedilu? Izberi pravilni odgovor.

<NAZAJ
>NAPREJ404/547