Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj vem o sonetu?

Pred teboj je kratko preverjanje znanja o sonetu, ki si ga spoznal lani. Prepričaj se, koliko znaš, pozorno preberi navodila in reši naloge. Ko nalogo rešiš, vpiši v okence ustrezno število točk – upoštevaj navodila za vrednotenje.

Pozorno preberi pesmi.

Katera od prebranih pesmi je sonet? V okvirček vpiši številko ustreznega gumba.

Sonet najdem pod gumbom Pesem 2 .


Število doseženih točk: /1

Kakšna je pesem glede na izražanje čustev? Izberi pravilni odgovor in izbiro tudi utemelji.

Epska oz. pripovedna. Lirska oz. izpovedna. Epsko-lirska.


Število doseženih točk: /2

Določi rimo. Preberi prvo kvartino Prešernovega zabavljivega soneta Al prav se piše kaψa ali kasha in k verzu povleci ustrezno črko in dopolni besedilo.

Rimo, ki se pojavi v prvi kvartini imenujemo oklepajoča rima.


Število doseženih točk: /2

Preberi kitico in odgovori na vprašanja.


Število doseženih točk: /4

<NAZAJ
>NAPREJ501/547