Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Začetki slovenske književnosti

Kaj že veš o začetkih slovenske književnosti? Odgovori na vprašanja.
  • Kdaj so naše ozemlje poselili predniki Slovencev?
  • Kaj je značilno za ljudsko slovstvo?
  • Katero zapisano besedilo velja za prvo? Kdaj in kje je nastalo?
  • Kdo in kdaj je napisal prvo slovensko knjigo?
  • Kako je naslov prvi slovenski knjigi?

V pomoč pri odgovorih so ti lahko naslednji namigi.

Preberi ljudsko pesem Desetnica.

Katere značilnosti ljudske pesmi najdeš v njej? Izberi pravilne odgovore.

Star/narečen jezik. Obrnjen besedni red. Ponavljanja.
Stalni okrasni pridevek. Primera. Ljudsko število.

Sprva so umetnostna besedila nastajala ustno. Ljudje so si jih pripovedovali ob različnih priložnostih (delo na polju, ob večerih), in ker jih niso zapisali, se je ohranilo več različic/variant posameznega besedila.

Kaj je na fotografiji? Odgovor dobiš, če pravilno rešiš rebus.

B R I Ž I N S K I   S P O M E N I K I

Na fotografiji je ena od strani iz najstarejšega zapisa v slovenskem jeziku. Nastal je okrog leta 1000 na Zgornjem Koroškem in velja za najstarejše ohranjeno slovansko latinično besedilo. Brižinski spomeniki obsegajo tri dele na devetih pergamentnih listih, namenjene krščanskemu bogoslužju: dva obrazca splošne spovedi in pridigo o grehu in pokori. Danes jih hranijo v Münchnu, z zvočnimi posnetki in dodatno razlago pa so dostopni vsem na spletni strani NUK-a.

Petsto let po Brižinskih spomenikih je nastala prva slovenska tiskana knjiga. 

<NAZAJ
>NAPREJ331/547