Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Bi povabili pisatelja?

Poslušaj telefonski pogovor med pisateljem knjige Lihožerci in šolskim novinarjem. 

Kaj je značilno za pogovor? Izberi pravilne odgovore in utemelji svoje izbire.

V pogovoru je šolski novinar omenil intervju in oceno. Za kateri vrsti besedila gre? Izberi pravilne odgovore.

Intervju:
praktičnosporazumevalno besedilo. publicistično besedilo. strokovno besedilo. uradovalno besedilo.
Ocena:
praktičnosporazumevalno besedilo. publicistično besedilo. strokovno besedilo. uradovalno besedilo.

Preberi zapis telefonskega pogovora med pisateljem knjige Lihožerci in šolskim novinarjem. V njem poišči  tiste dele, s katerimi je novinar sogovorca uradno pozdravil, izrazil svoj namen ter svoje subjektivno stališče, in jih prenesi na ustrezno mesto v razpredelnici.

A: Halo!?
B: Dober dan, tukaj Janez Kovač z OŠ Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj.
A: Dober dan, Pavel Šrut pri telefonu. Prosim?
B: Kot šolski novinar sem bil navdušen nad oceno vaših Lihožercev, nekateri naši učenci pa so vašo knjigo prebrali in jim je bila zelo všeč. Šolski novinarji smo se zato odločili, da bi vas intervjuvali v naši šolski knjižnici.
A: Zelo sem vesel vašega povabila. Kdaj naj bi prišel k vam na obisk?
B: Lahko kakšen dan pred slovenskim kulturnim praznikom?
A: Takrat bom imel predstavitev knjige Lihožerci na OŠ Livada Velenje.
B: Kaj pa v tednu po tem prazniku?
A: Žal, v tistih dnevih bom potoval po Evropi.
B: 10. aprila imamo na naši šoli podelitev Kajuhovih bralnih značk. Bi lahko prišli takrat?
A: Lahko. Dopoldan, kajne?
B: Seveda, ampak do 11. ure bo pouk, potem pa bi se dobili v naši knjižnici.
A: Velja.
B: Hvala. Z veseljem vas pričakujemo. Na svidenje.
A: Na svidenje.

Praktičen namen besedila

Uradni pozdrav

Subjektivnost

<NAZAJ
>NAPREJ209/547