Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Snubitev in poroka nekoč

Na kaj te spomnijo besede dota, bala, šranga, ohcet? Odgovori.

Ob besede vpiši številke z ustrezno razlago.

3 dota
1 bala 
2 šranga
4 ohcet

1 nevestina oprema
2 pregrada poti z namenom, da ženin plača vaškim fantom odkupnino za nevesto, balo
3 denar, premoženje, ki ga prinese žena v zakon
4 praznovanje ob poroki, svatba

Ali so se v preteklosti ljudje navadno poročali samo iz ljubezni? Pomisli na besedo dota in svoj odgovor utemelji.

Tilka, fant, po katerem nosi naslov kratka pripoved Simona Jenka, je bil sin majhnega kmeta, z dvema njivama in eno kravo, a mu je oče poiskal nevesto še iz enega razloga.

Preberi kratko obnovo prvih dveh delov pripovedi o Tilki.

Tilka je kmečki fant, ki mu zaradi krivih nog ni bilo treba iti v vojsko. Ker je tudi duševno nekoliko zaostal, mu starši, ko dopolni 25 let, izberejo nevesto, da bi ta poskrbela zanj. Fant, ki je doslej zgolj pasel očetovo kravico, zaradi razburjenosti slabo spi, tlači ga mora zaradi snubitve in svatbe. Zjutraj je brez teka, kar je zanj nenavadno. Ker je njegova obleka pri krojaču, mu oče posodi svojo, ki pa je za Tilko prevelika, poleg tega pa je tudi že ponošena. Obleče še suknjič in naskrivaj vzame očetovo pipo ter se odpravi na pot.

Zakaj je bilo torej za Tilko (še) pomembno, da se oženi? Čemu sta mu starša poiskala nevesto? V besedilu označi odgovora.

Kako je sprejel novico, da se bo moral poročiti? V besedilu označi povedi, iz katerih je to razvidno.

Zadnji del pripovedi govori o Tilkovi poti k nevesti in snubitvi. Misliš, da je bil Tilka pri snubljenju uspešen? Odgovor utemelji.

<NAZAJ
>NAPREJ386/547