Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

ALI MISLIŠ S SVOJO GLAVO?

Kako ravnaš, ko je pred tabo odločitev? Razmisliš o tem, kaj storiti, ali poslušaš druge in jim slediš?  Odgovori na vprašanja v vprašalniku, vezana na naslednji zapleten položaj, da izveš, h kateremu tipu se uvrščaš:

Zamisli si, da je neka skrivnost, ki ste jo poznali le štirje dobri prijatelji, našla pot v javnost. To je še posebej prizadelo tebe, ker se je skrivnost navezovala nate. Nihče ne ve, kako se je to zgodilo, a vsi so nekako prepričani, da je »izdajalka« Maja, ki je bila del vaše prijateljske četvorke. Zaradi tega jo tvoji prijatelji izločijo iz družbe.

Kaj je prikazano na sliki? Ustrezne črke razvrsti na ustrezna mesta.

Ta beseda ima v SSKJ tri pomene. Preberi jih.

hlápec -pca m (ȃ) 1. stalno najet moški na kmetiji za pomoč pri kmečkih delih: imajo hlapca in deklo; /.../ obnašal se je kot hlapec surovo, prostaško; z menoj že ne boš ravnal kot s hlapcem brezobzirno, ponižujoče / konjski hlapec ki skrbi za konje; /.../ / zastar. grof je sklical svoje hlapce oborožene služabnike, najemniške vojake // ekspr. podrejen, odvisen človek: hoteli so, da bi postali njihovi hlapci; /.../ 2. slabš., navadno s prilastkom kdor je pretirano vdan nadrejenim: Pokazali ste mi, kaj je moj posel – iz hlapcev napraviti ljudi (I. Cankar); hlapec okupatorja, režima 3. kar se rabi kot opora, podstava, pomoč pri kakem delu: gospodinja je naslonila burkle na hlapca in porinila lonec v peč / stal je na hlapcu in jemal snope iz kozolca na (zdevalnem) stolu / s hlapcem si je sezul škornje z zajcem

Kateri pomen označuje slika? V geselskem članku izberi ustrezno razlago pomena in ustrezen primer.

V članku je navedeno, da je besedo hlapec v svojem delu uporabil tudi Ivan Cankar. Kje v geselskem članku je zapisan njegov primer rabe besede hlapec? Poišči ga in napiši, kaj pomeni beseda hlapec v Cankarjevem primeru. 

<NAZAJ
>NAPREJ413/547