Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

PESEM – ODSEV PESNIKOVIH ČUSTEV IN VTISOV

Oglej si fotografije.

Kateri od štirih prizorov te je najbolj pritegnil? Zakaj? Odgovori.

Prizor z izbrane fotografije skušaj prenesti v pesemsko obliko. Napiši kratko pesem (lahko v obliki kvartine), ki bo odsevala podobo narave s fotografije.

Predstavljaj si, da si se sredi prizora s fotografije znašel tudi sam. Vživi se v občutja, ki bi jih narava s fotografije vzbudila v tebi, razmisli, katere misli (o življenju, svetu, sebi) bi prizor spodbudil.

Napiši še eno kitico pesmi, ki bo vsebinsko povezana s tisto, ki si jo pravkar napisal, vendar bo zajela tvoja občutja, vtise, misli, ki jih je sprožil prizor s fotografije.

Ti je pesniško ustvarjanje uspelo? Še bolj kot fotografije bi te najbrž navdahnili resnični prizori iz narave, ti bi v tebi vzbudili še več bežnih vtisov/impresij.

Podobnega načina ustvarjanja se je posluževal tudi sodobnik Dragotina Ketteja, Ivana Cankarja in Otona Župančiča, tj. pesnik Josip Murn Aleksandrov, ki ga štejemo med najboljše slovenske lirske pesnike.

V nadaljevanju boš prebral pesem Josipa Murna Aleksandrova. Kaj lahko, glede na doslej povedano, pričakuješ – izpovedno ali pripovedno pesem? Svoj odgovor utemelji.

<NAZAJ
>NAPREJ437/547