Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj je že to ocena?

Kateri vezniki in vezniške besede manjkajo v definiciji ocene? Dopolni definicijo.

Ocena je besedilo, v_katerem sporočevalec vrednoti (tj. hvali {ali;in} graja) kakšno delo (npr. knjigo, film). Delo ocenjuje, torej mora o njem veliko vedeti. Pod oceno se podpiše z imenom {in;ter} priimkom, {ker;saj;kajti} gre za njegovo osebno/subjektivno mnenje. S svojim mnenjem, ki je objavljeno v množičnih občilih, vpliva na bralce {in;ter} tako sooblikuje javno mnenje.

V kateri povedi je izraženo sklepalno razmerje? Izberi jo.

Kako bi spremenil poved s sklepalnim razmerjem, da bi vsebovala pojasnilo? Spremenjeno poved zapiši.

Preberi poved.

Sporočevalec se mora pod oceno podpisati z imenom in priimkom, ker v njej izraža osebno/subjektivno mnenje.

Poved spremeni tako, da bo drugi stavek vseboval podatek o posledici dejanja. Spremenjeno poved napiši v prazno okence.

Ob definiciji si ponovil značilnosti ocene. Kaj vse je še zanjo značilno? Izberi pravilne odgovore in svoje izbire utemelji.

<NAZAJ
>NAPREJ200/547