Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kako dobro poznaš književna obdobja?

Kako si sledijo literarnozgodovinska obdobja? Razvrsti jih v pravilni vrstni red.

Kdo so književniki na slikah in v katerih literarnozgodovinskih obdobjih so ustvarjali? Vpiši njihova imena in priimke in izberi obdobje, v katerem so ustvarjali.

1
Primož Trubar {reformacija;razsvetljenstvo;romantika;realizem;sodobna_književnost}
2
France Prešeren  
{romantika;realizem;sodobna_književnost;reformacija;razsvetljenstvo}  
3
Tone Pavček {sodobna_književnost;reformacija;razsvetljenstvo;romantika;realizem}
4
Janko Kersnik {realizem;sodobna_književnost;reformacija;razsvetljenstvo;romantika}
5
Anton Tomaž
Linhart
{razsvetljenstvo;romantika;realizem;sodobna_književnost;reformacija}
6
Ivan Tavčar {realizem;sodobna_književnost;reformacija;razsvetljenstvo;romantika}
7
Valentin Vodnik
{razsvetljenstvo;romantika;realizem;sodobna_književnost;reformacija}
8
Janez Menart
{sodobna_književnost;reformacija;razsvetljenstvo;romantika;realizem}

Književna dela določenega časovnega obdobja izkazujejo posamezne vsebinske ali slogovne podobnosti, na podlagi katerih jih razvrščamo. Preberi odlomke iz pesmi in jih na podlagi značilnosti uvrsti v književna obdobja.

  Avtor
Obdobje
Čas
Besedilo 1
{France_Prešeren;Anton_Aškerc;Valentin_Vodnik} {romantika;realizem;razsvetljenstvo} {1._pol._19._stol;2._pol._19._stol;2._pol._18._stol}
Besedilo 2
{Anton_Aškerc;Valentin_Vodnik;France_Prešeren} {realizem;razsvetljenstvo;romantika} {2._pol._19._stol;2._pol._18._stol;1._pol._19._stol}
Besedilo 3
{Valentin_Vodnik;France_Prešeren;Anton_Aškerc} {razsvetljenstvo;romantika;realizem} {2._pol._18._stol;1._pol._19._stol;2._pol._19._stol}

Na podlagi česa si odlomke razvrščal v posamezno obdobje? Odgovori.

Ali bi lahko h kateremu od zgoraj navedenih obdobij uvrstili tudi odlomka iz pesmi V bogatih kočijah se vozijo ter In dviga in širi se vroče obzorje? Preberi besedili in utemelji svoj odgovor.

Ti dve deli izkazujeta značilnosti novega obdobja, ki kronološko sledi realizmu. Imenujemo ga moderna.

<NAZAJ
>NAPREJ444/547