Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

V boljši jutri

V zadnjem času v Sloveniji spet opažamo precejšnje izseljevanje. Zakaj, meniš, da se je izseljevanje v Sloveniji povečalo? Odgovori.

Ali bi se po končanju šolanja rad izselil tudi ti? Odgovori in preveri, kako je na vprašanje odgovorilo 30 tvojih vrstnikov.

  1. Da.
    Ne.

Če si izbral odgovor Da, izberi gumb Tujina, če si pa izbral odgovor Ne, izberi gumb Slovenija in odgovori na vprašanje. 

V začetku 20. stoletja je v širni svet odšlo veliko Slovencev. Izseljevali so se predvsem zaradi slabih socialnih in ekonomskih razmer. V katere dežele se je izselilo največ Slovenk in Slovencev? Naštej vsaj 4.

Preveri, v katerih deželah živi največ izseljenih Slovencev.

Si med državami najpogostejših izseljevanj morda omenil tudi Egipt? Preberi besedilo.

Zakaj so v Egipt šle predvsem ženske z Goriške? Izberi pravilni odgovor.

Zakaj so jih imenovali aleksandrinke? Odgovori.

Zakaj so na delo v Egipt odhajale predvsem mlade matere? Odgovori.

Poskušaj se vživeti v vlogo matere, ki piše svojemu otroku iz Aleksandrije. Upoštevaj navodila.

V besedilu Potovalci avtorice Zofke Kveder preveri, kakšna je bila usoda ljudi, ki so se odločili zapustiti Evropo.

<NAZAJ
>NAPREJ461/547