Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

KNJIŽEVNOST − ODSEV STVARNOSTI IN DOMIŠLJIJE

Književni ustvarjalec snov za svoja dela pogosto črpa iz stvarnosti, ki ga obdaja, oz. iz svojih lastnih izkušenj.

Preberi besedilo Srna in orel in ugotovi, kaj (kateri dogodek oz. katera avtorjeva misel) iz stvarnega sveta je spodbudilo nastanek besedila. Nasloni se na sporočilo.

Očitno je, da besedilo poleg stvarnih vsebuje tudi nestvarne elemente (npr. živali govorita). Preberi še en odlomek.

Kateri nestvarni ali čudežni element se pojavi v odlomku? Odgovori.

Kako je naslov besedilu, iz katerega je vzet odlomek? Napiši ga.

Šivilja in škarjice

Kaj je značilno za besedili Srna in orel ter Šivilja in škarjice? Navedene pojme povleci na ustrezna mesta v povedih.

Obe besedili uvrščamo k , del besedila Šivilja in škarjice (Škarjice, hrustalke, / zdaj se pa ustavite, / zdaj pa v kot se spravite!) pa k . Prvo besedilo je , saj so književne osebe v njem s človeškimi lastnostmi, na koncu pa je izražen tudi . Drugo besedilo je , tj. nestvarna čudežna kratka , v kateri kraj in čas nista določena/stvarna.

prozi poeziji basen živali nauk pravljica zgodba dramatiki bajka pripovedka ljudje pregovor

Besedili Srna in orel ter Šivilja in škarjice je napisal isti avtor. Poznaš njegovo ime in priimek? Če ne, prestavi črke na ustrezna mesta. 

Bolj kot po proznih besedilih je avtor, ki si ga pravkar odkril, znan po pesemskih besedilih. Eno od njegovih pesmi boš prebral v nadaljevanju.

<NAZAJ
>NAPREJ430/547