Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kam za dan, vikend ali teden?

Glasno preberi besedili.

Žiga si želi videti Portugalsko in Novo Zelandijo. Pri enotedenskem izletu bi raje dal prednost kakšni južnoameriški državi. Zelo rad bi odpotoval v Peru. Peru ima veliko naravnih parkov, morje in Ande. Posebno zanimiva se mu zdi hrana. Skozi kulinariko največ izveš o deželi, kulturi in podnebju. Seveda sta tam tudi svetovni zanimivosti Machu Picchu in jezero Titikaka. Teden dni v Peruju bi bilo zagotovo premalo.

Žiga si želi videti Portugalsko in Novo Zelandijo, vendar bi pri enotedenskem izletu raje dal prednost kakšni južnoameriški državi. Zelo rad bi odpotoval v Peru, ki ima veliko naravnih parkov, morje in Ande. Posebno zanimiva se mu zdi hrana, saj ravno skozi kulinariko največ izveš o deželi, kulturi in podnebju. Seveda sta tam tudi svetovni zanimivosti Machu Picchu in jezero Titikaka, zato bi bil teden dni zagotovo premalo.

Po čem se besedili razlikujeta? Odgovori.

Katero besedilo se ti zdi ustreznejše? Odgovor utemelji.

Kadar pišemo ali govorimo, po navadi ne uporabljamo samo ene besede, ampak jih med seboj povezujemo v večje enote.

Kako nastane poved? Pojme v okvirčkih postavi v pravilno zaporedje.

{besede;besedne_zveze;stavke;povedi}
povežemo v

{besedne_zveze;stavke;povedi;besede}
povežemo v
→ 
{stavke;povedi;besede;besedne_zveze}   povežemo v
→ 
{povedi;besede;besedne_zveze;stavke}
 

Kakšna je razlika med besedo in besedno zvezo? Po čem se razlikujeta stavek in poved? Poveži pare.

{Beseda;Besedna_zveza;Stavek;Poved} je jezikovna enota iz glasov, ki označuje pojem. 
{Besedna_zveza;Stavek;Poved;Beseda} je zveza dveh ali več besed, ki so med seboj pomensko in oblikovno povezane. 
{Stavek;Poved;Beseda;Besedna_zveza} je zveza besed, ki so zbrane okrog osebne glagolske oblike. 
{Poved;Beseda;Besedna_zveza;Stavek} je najmanjša zaokrožena enota besedila. 

Ponovno preberi besedili. Verjetno si opazil, da so povedi lahko sestavljene iz enega ali več stavkov, zato ločimo enostavčne in večstavčne povedi. Oglej si primera.

Posebno zanimiva se mu zdi hrana. enostavčna poved
Posebno zanimiva se mu zdi hrana, saj ravno skozi kulinariko največ izveš o deželi. večstavčna poved

V drugem besedilu je pisec posamezne enostavčne povedi povezal, »zložil« v večstavčne povedi. Tudi te se med seboj razlikujejo. V tej enoti boš spoznal, po čem se ločijo podredno in priredno zložene povedi.

<NAZAJ
>NAPREJ127/547