Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

SLOVENŠČINA 9
i-učbenik za slovenščino v 9. razredu osnovne šole

Avtorji:
Vlasta Črešnik, Mateja Jankovič Čurič, Jana Janša, Jerneja Jelovčan Koselj, Sanja Leben Jazbec, mag. Tatjana Lotrič Komac, Katja Vidmar, Katja Zamuda, Tina Žagar Pernar, Matej Žist

Urednica: mag. Tatjana Lotrič Komac

Ilustracije in risbe: Wikimedia Commons, Maja Kosta, Katja Žist, Idearna d.o.o., Maja Kragelj, Katarina Markič, Andreja Cordeus Kavčič, Jerneja Jelovčan Koselj, Openclipart.org idr.
Fotografije: Matej Žist, Wikimedia Commons, Katja Zamuda, Jana Janša, Jerneja Jelovčan Koselj, Tina Žagar Pernar, Maja Kosta, Ana Gosnar, Katja Vidmar, fotodokumentacija Delo d.d., Pixabay, Flickr, Delo.si, arhiv Vertigo, Publicdomainpictures.net, Geograph.com idr.

Video in animacije: Mateja Jankovič Čurič, Tatjana Lotrič Komac, Maja Kosta, Katja Vidmar, Tina Žagar Pernar, Katja Zamuda, Idearna d.o.o. idr.
Zvočni posnetki: Matjaž Gerečner, Tatjana Lotrič Komac, Tina Žagar Pernar, Matjaž Jeruc, Urban Prosenjak, Andraž Sovič, Tina Primožič, Saša Jeremič, Žan Zadravec, Katja Zamuda Audiosondclips.com, Soundbible.com idr.

Strokovna recenzenta: dr. Jerca Vogel, dr. Igor Saksida
Recenzentka praktičarka: Marta Rubin
Pedagoška svetovalka ZRSŠ: Mira Hedžet Krkač
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Anja Strajnar

Izvedba projekta: MIŠKA d.o.o. (za Breda Gruden, Maja Kosta)

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

ISBN 978-961-03-0264-3


Izdal: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj

Ljubljana 2015     

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 171. seji dne 18. 6. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/77 o potrditvi učbenika Slovenščina 9, i-učbenik za slovenščino v 9. razredu osnovne šole.

 

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ546/547