Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj že veš o Vodniku?

Oglej si fotografijo.

S pesnikom, upodobljenim na fotografiji, si se že seznanil v 8. razredu. Zakaj meniš, da so mu postavili spomenik? Odgovori.

V katerem mestu je postavljen spomenik na fotografiji? Izberi pravilni odgovor.

V Mariboru. V Ljubljani. V Celju.

Kako dobro poznaš njegovo življenje in delo? Reši naloge in presodi, koliko že znaš in česa še ne. Seveda si lahko pomagaš tudi s podatki iz knjig ali s spleta.

Število pravilnih odgovorov:

Oglej si še fotografijo spominske plošče z Vodnikove rojstne hiše.

Katero jezikovno posebnost opaziš v napisu na spominski plošči? Odgovor zapiši.

Katerega meseca je bil rojen pesnik? Slovenskemu imenu za mesec navedi danes uveljavljeno sopomenko.

Rojen je bil meseca februarja .

Vodnik je leta 1796 napisal svoj življenjepis. Preberi nekoliko skrajšano biografijo. Svoje razumevanje napisanega lahko preveriš s prevodom.

Večino podatkov si verjetno že poznal, poudariti velja njegovo učenje jezikov. Katere jezike se je učil? Označi jih.

<NAZAJ
>NAPREJ359/547