Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pravi glas se sliši v deveto vas

Zborovsko petje je najbolj razširjena oblika ljubiteljske dejavnosti v Sloveniji, v katero je vključenih kar 64.000 pevcev. Si ti eden izmed njih? Odgovori na naslednja vprašanja.

Člani uredniškega odbora šolskega glasila so dobili nalogo, da poiščejo čim več zanimivosti o Ledi, ki bi jih poleg opisa in oznake še lahko objavili v decembrski številki glasila. Nekaj dni kasneje je urednik Taj Mikuž za objavo izbral zanimivost, ki jo je izbrskala Maja Pirnat. Preberi, kaj je napisala.

Ali so trditve o besedilu pravilne? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Katera poimenovanja pevskih glasov so omenjena v besedilu? Označi jih.

Kaj pomenijo? Poveži poimenovanje z ustrezno razlago.

sopran
{visok_ženski_glas;srednji_moški_glas;nizek_moški_glas;srednji_ženski_glas;nizek_ženski_glas;visok_moški_glas} tenor
{visok_moški_glas;nizek_ženski_glas;nizek_moški_glas;srednji_ženski_glas;visok_ženski_glas;srednji_moški_glas}
mezzosopran
{srednji_ženski_glas;visok_ženski_glas;nizek_ženski_glas;visok_moški_glas;srednji_moški_glas;nizek_moški_glas} bariton
{srednji_moški_glas;nizek_moški_glas;srednji_ženski_glas;visok_ženski_glas;nizek_ženski_glas;visok_moški_glas}
alt
{nizek_ženski_glas;nizek_moški_glas;srednji_ženski_glas;visok_ženski_glas;visok_moški_glas;srednji_moški_glas} bas
{nizek_moški_glas;visok_moški_glas;nizek_ženski_glas;srednji_ženski_glas;visok_ženski_glas;srednji_moški_glas}

Po glasovih so se razdelili, sedaj pa se morajo še pravilno razporediti. Ker tega ne znajo najbolj, jim pomagaj. Pevske postavitve so sicer različne in ni posebnega pravila, vendar pa je za začetek najbolj običajna naslednja postavitev:
- 1. vrsta od leve proti desni: sopran, mezzosopran in alt,
- 2. vrsta od leve proti desni: bas, bariton in tenor.

Razvrsti slike z imeni na ustrezno mesto.

Za lepo petje je pomemben lep glas. A tudi govorjenja ni brez glasu.

Kaj posamezna beseda pomeni? Poveži.

{glas;glasu;glasov} zvok, ki ga daje izvajalec pri petju
{glasu;glasov;glas} zvok, ki ga dela človek z govorilnimi organi
{glasov;glas;glasu} lingv. najmanjša akustična enota govorjenega jezika
<NAZAJ
>NAPREJ48/547