Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Stavek in stavčni členi

Oglej si besede.

pogovarjati se, Nik, Jure, valeta, hodnik, šolski, in, na, o

Ali jih lahko združiš v (smiselno) poved, ne da bi jim spreminjal obliko? Izberi pravilni odgovor.

Da. Ne.

Kako bi besede in besedne zveze združil v smiselno sporočilo? Tvori poved.

pogovarjata     Jure in Nik     o valeti      se     na šolskem hodniku

Tvoril si enostavčno poved. Kako imenujemo njene dele? Odgovori.

Preberi povedi in označi glagole.

Jure in Nik se na šolskem hodniku pogovarjata o valeti.
Preden zvoni, se Jure in Nik na šolskem hodniku pogovarjata o valeti.
Jure in Nik se na šolskem hodniku pogovarjata o valeti, saj je to glavna tema vseh razrednih pogovorov.

V čem se povedi razlikujejo? Odgovor zapiši.

Jure in Nik se proti koncu šolskega leta pogovarjata. Dopolni njun pogovor z zahtevanimi stavčnimi členi, tako da bo smiseln.

Jure: Valeto imamo
(prislovno določilo časa)
Nik: Punce že pol leta
samo o oblekah. (povedek)
Nik:
jim predstavlja problem stoletja. (osebek)
Jure:
se lahko prepirajo po cele ure. (prislovno določilo vzroka)

Kaj si ponovil? Povzemi tako, da označiš pravilni trditvi.

Z nalogami na naslednjih straneh boš natančneje ponovil stavčne člene.

<NAZAJ
>NAPREJ100/547