Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

PONAVLJANJE, PONAVLJANJE, PONAVLJANJE...

Poslušaj posnetke.Kateri zvoki so na posnetkih? Odgovori.

Kaj je skupno posnetkom? Odgovor napiši.

Enakomerno ponavljanje ustvarja določen ritem. Bolj ali manj urejeno enakomerno gibanje ali spreminjanje je povsem naravno (npr. menjavanje letnih časov, menjavanje dneva in noči, hoja), zato ni nenavadno, da k doseganju ritmičnih učinkov stremijo tudi književniki.

Primerjaj ritem v spodnjih dveh odlomkih. Sta ritma prilagojena vsebini? Kateri je bolj vesel, poskočen, hitrejši? Odgovori.

Ritem ustvarijo književniki na različne načine. S pomočjo česa je ritem ustvarjen v spodnjih odlomkih? Izberi pravilne odgovore.

Od nékdej lepé so Ljubljanke slovele,
al lepši od Urške bilo ni nobene,
{z_enakomernim_menjavanjem_poudarjenih_in_nepoudarjenih_zlogov;s_ponavljanjem_besed;s_posnemanjem_naravnih_glasov;s_stopnjevanjem}
Rega, rega, rega, rega,
vedno hujša je zadrega. 
{s_posnemanjem_naravnih_glasov;z_enakomernim_menjavanjem_poudarjenih_in_nepoudarjenih_zlogov;s_ponavljanjem_besed;s_stopnjevanjem}
Leka iščeš, mladi Abduraman,
leka rad bi, ki nesmrtnost daje ... 
{s_ponavljanjem_besed;z_enakomernim_menjavanjem_poudarjenih_in_nepoudarjenih_zlogov;s_posnemanjem_naravnih_glasov;s_stopnjevanjem}

Preberi, kaj je svojemu prijatelju, pesniku Janku Glazerju o zaznavanju in ustvarjanju ritma povedal znani pesnik Oton Župančič.

Oton Župančič mi je nekoč pripovedoval o svojem obisku kovačnice žebljev v Kamni Gorici. Zapomnil si je predvsem dva prizora: izmučene obraze žebljarjev v kovačnici in polje, polno cvetočih zlatic; tako da je žeblje in cvetice videl še dolgo po obisku. Potožil mi je še, da ga je najbolj od vsega preganjal ritem. Tako res ni nenavadno, da se mu je pesem o žebljarjih dobesedno ulila na papir. Priznal mi je, da se je komaj dohajal s pisanjem.

Pesmi, ki je nastala po njegovem obisku kovačnice, je dal Župančič naslov Žebljarska. Predvidi, o čem bo pesem govorila in kakšen bo ritem.

<NAZAJ
>NAPREJ421/547