Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kot si ugotovil, je treba pri pisanju uradne prošnje upoštevati veliko več pravil značilne zgradbe kot pri pisanju neuradne. Vsaka sestavina uradne prošnje mora biti na ustreznem mestu. Na ustrezno mesto prenesi sestavne dele, ki so navedeni spodaj. Pri tem si pomagaj z besedilom 1.

Verjetno si opazil, da je že znanim sestavinam dodana nova, in sicer priloge. Le-ta vsebuje dokazila o naših navedbah v vsebini in so nujna, kadar to zahteva vsebina prošnje.

Opazuj še ločila pri obeh nagovorih.

Nagovor 1:

Spoštovani!

Sem Jana Moral, dijakinja 1. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice, smer Trgovec, v Brežicah.

Nagovor 2:

Draga Lija,

prosim, posodi mi zvezek za slovko, ker sem danes manjkala pri pouku in si moram prepisati snov.

Kaj opaziš? Odgovori.

Kaj manjka? Dopolni z manjkajočo besedo.

Nagovor lahko zaključimo s klicajem ali z vejico. Če nagovor zaključimo z vejico, vsebino nadaljujemo z malo začetnico.

Opazuj še ločila v obeh pozdravih.

Lepo Vas pozdravljam.
Čao

Kaj opaziš? Odgovori.

Kaj manjka? Dopolni z manjkajočo besedo.

Če v pozdravu uporabimo osebno glagolsko obliko, na koncu povedi postavimo piko , v nasprotnem primeru pa ga lahko pustimo brez ločila.

Jana živi v hiši na obrobju mesta. Ko je odprla domači poštni nabiralnik, je v njem našla besedilo. Preberi ga.

Občanke in občane občine Brežice prosimo, da odpadke ustrezno ločujejo in jih razvrščajo v za to pripravljene zabojnike ter jih ne puščajo na ploščadi.
Komunalno podjetje Smetko, d. o. o.

Kdo je sporočevalec in koga prosi v tem primeru? Odgovori.

Kaj prosi? Odgovori.

<NAZAJ
>NAPREJ232/547