Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vrtljiva zvezdna karta

Vrtljiva zvezdna karta je astronomski pripomoček za opazovanje neba s prostim očesom in za pripravo opazovanj s teleskopi. Primerna je za vse osnovne namene pri orientaciji na nebu, hkrati je dopolnjena z mnogimi koristnimi podatki in elementi.

Elementi vrtljive zvezdne karte

Vrtljiva zvezdna karta je sestavljena iz dveh delov, ki sta vrtljivo speta. Spodnji del vrtljive zvezdne karte imenujemo ravnina objektov, zgornji del pa ravnina vidnosti. Ravnina objektov je plastificiran karton, na katerem so vrisane zvezde in označena ozvezdja, ki jih vidimo s prostim očesom. V ravnini objektov se nahaja tudi Rimska cesta. Zvezdno polje obdaja obroč z meseci in datumi s korakom po $5$ dni. Ravnina vidnosti je prozorna folija z označenimi urami v obroču na robu. Del karte je zatemnjen in predstavlja tisti del neba, ki v trenutku opazovanja ni viden. Tiste zvezde so pod obzorjem. Prozorni del pa označuje tisti del neba, ki je viden ob določenem datumu in uri.

Uporaba vrtljive zvezdne karte

Sonce

Kadar želimo ugotoviti, kdaj npr. vzide Sonce določenega dne, moramo na ekliptiki poiskati ta datum in nato karto zavrteti tako, da se ta točka nahaja na vzhodni strani obzorja. Na robu karte poiščemo izbrani datum in odčitamo uro.

<NAZAJ
>NAPREJ71/260