Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Plavanje v različnih tekočinah

V prejšnjem poglavju smo spoznali, da vzgon omogoča plavanje v tekočinah in je odvisen od gostote oziroma specifične teže tekočine. Iz izkušenj vemo, da je lažje plavati v morju kot v sladkovodnem bazenu, saj je specifična teža slane vode večja.

Telesa plavajo ali lebdijo, če je vzgon enak teži Fvzg = Fg. Vzgon lahko zapišemo kot  Fvzg = σtek · V, pri čemer je σtek specifična teža tekočine in V prostornina potopljenega dela telesa. Težo pa kot Fg = σ0 · V0, kjer je σ0 specifična teža telesa in V0 njegova prostornina. Če izenačimo omenjeni sili in upoštevamo povezavo med specifično težo in gostoto, lahko zapišemo razmerje: $$\frac{\sigma_{tek}}{\sigma_0} = \frac{\rho_{tek}}{\rho_0} = \frac{V_0}{V}$$Iz zapisa vidimo, da je razmerje med gostoto tekočine in gostoto plavajočega telesa enako razmerju prostornine telesa in prostornine njegovega potopljenega dela.

Razmerje gostot

Ob animaciji prouči, kako vplivata povprečna gostota telesa in gostota okoliške tekočine na plavanje.

Preberi spodnji odstavek in ga ustrezno dopolni.

V posodo z vodo vržemo nekaj teles, ki plavajo na površju. Telo, ki je do polovice potopljeno v vodo, ima gostoto 500 $\frac{\rm kg}{\rm m^3}$. Telo, ki ima $\frac{3}{4}$ telesa potopljenega v vodo, ima gostoto 750 $\frac{\rm kg}{\rm m^3}$. Telo, katerega $\frac{3}{4}$ prostornine gleda iz vode, pa ima gostoto 250 $\frac{\rm kg}{\rm m^3}$.

Tudi tekočine so lahko različnih gostot. Če zlijemo več tekočin skupaj in se pri tem ne zmešajo, plavajo redkejše tekočine nad gostejšimi. Kot primer omenimo olje, ki plava na vodi.

<NAZAJ
>NAPREJ251/260