Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Risanje sil

V preteklih učnih enotah smo spoznali vrste sil. Natančneje smo obravnavali težo, ki jo znamo tudi izmeriti. Naša nova naloga bo narisati sile, ki delujejo na posamezna telesa. S tem bomo ponazorili učinek delovanja enega telesa na drugega. To boš lahko spremljal na primeru nogometaša na spodnji animaciji.

Ko nogometaš brcne žogo, deluje nanjo s silo noge. Animacija prikazuje primer, ko nogometaš brcne žogo v zraku. Na animaciji klikni na gumb in izrisalo se bo prijemališče sile, ki deluje na žogo. S klikom na drugi gumb se bo izrisala sila na žogo, ki ima določeno smer in velikost glede na to, v kateri smeri in s kako veliko silo je nogometaš deloval na žogo. 

Vidimo, da moramo za risanje sil poznati njihovo velikost, smer in prijemališče. Sile rišemo kot usmerjene daljice z oznako $\vec F$.

Za boljše razumevanje prijemališča sile se ob primeru nogometaša spomnimo vrst sil glede na porazdelitve prijemališč, kar smo spoznali v poglavju Vrste sil.

Katero vrsto sile predstavlja brca nogometaša na žogo?

Kako je porazdeljeno prijemališče sile noge na žogo?

Sila nogometaša ni edina sila na žogo med brco. Ves čas na žogo deluje tudi teža. Kako deluje teža?

Kako je porazdeljeno prijemališče teže žoge?

Spomni se, kako imenujemo točko, iz katere narišemo težo telesa.

<NAZAJ
>NAPREJ132/260