Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Sestavljanje sil

Oglejmo si dva primera. V prvem primeru deklica pomaga mamici potiskati nakupovalni voziček, v drugem pa konja vlečeta voz.

 

Na začetku mamica in deklica skupaj potiskata voziček. Nato ga mamica potiska sama tako, da se voziček premika enako kot na začetku. Mora mamica sama delovati na voziček z večjo ali z manjšo silo kot takrat, ko je na voziček s silo delovala tudi deklica?

Konja na sliki vlečeta voz z enako velikima silama. S kolikšno silo pa bi vlekel voz en sam konj, da bi se voz premikal enako?

V opisanih primerih lahko skupno delovanje več sil nadomestimo z eno silo, ki jo navadno imenujemo vsota sil oziroma rezultanta sil. Rezultanto sil označimo s $\overset{\rightharpoonup}{F_R}$ ali z $\overset{\rightharpoonup}{R}$.

Naštej še nekaj primerov delovanja več sil na telo.

Ko na telo deluje več sil, je pomembno tudi, kako so te usmerjene.
 
Oglejmo si, kako Žan in Gašper poskušata premakniti mizo. V prvem primeru Žan mizo potiska, Gašper pa vleče. Oba delujeta na mizo v isti smeri. V drugem primeru pa potiskata v nasprotnih smereh.

 

V katerem od primerov in zakaj bi se miza lahko premaknila, če bi fanta delovala z dovolj velikima silama? Predpostavimo, da delujeta na mizo z enako velikima silama.

<NAZAJ
>NAPREJ139/260