Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razstavljanje sil

Na posnetku si oglejmo, kako dekleta dvignejo fanta samo z dvema prstoma na vsaki roki. Ali bi lahko to storilo tudi eno dekle? Svoj odgovor utemelji.

Primer je pokazal, da lahko z več silami nadomestimo eno silo. Rečemo, da smo silo razstavili na več sil
Oglejmo si podoben primer. Za poskus potrebujemo dve osebni tehtnici. Postavimo ju drugo ob drugo in stopimo z eno nogo na eno in z drugo nogo na drugo tehtnico.
Najprej na tehtnicah stojimo simetrično tako, da pritiskamo na obe tehtnici enako. Potem se enkrat nagnemo bolj na eno, drugič bolj na drugo tehtnico in pri tem pazimo, da sta nogi čim bolj pravokotni na tehtnici.   

Kolikšna je vsota sil tehtnic v vseh primerih?

Tehtnici nas v prikazanih primerih podpirata s silama, katerih vsota je enaka sili, s katero mi pritiskamo na tehtnici in je enaka naši teži.
V tem primeru sta silo tal nadomestili sili tehtnic. Tako smo silo tal razstavili na dve sili.

<NAZAJ
>NAPREJ157/260