Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ploščina

Ploščino likov in površino teles poznamo že iz matematike. Tudi v vsakdanjem življenju imamo velikokrat opravka s to količino. Kadar barvamo stene, polagamo parket ali prekrivamo streho, velikokrat določimo njihovo površino. Zakaj?

Razmisli

Kako bi izmeril površino stene, ki jo želiš pobarvati, če je v steno vgrajeno okno?

Velikokrat si pri določanju ploščine negeometrijskega lika pomagamo s preštevanjem ploščinskih enot (kvadratkov) znotraj meje lika, saj je naše matematično znanje še preskromno za izračun takšne ploščine.

Znak za ploščino je velika črka $S$.
Osnovna enota
za ploščino je $1\;\rm{m}^2$.

Merske enote so kvadratki s stranico ene dolžinske enote. Z osnovno enoto ploščine, $1\;\rm{m}^2$, običajno določamo površino sten ali tal. S ploščinskimi enotami: $1\;\rm{dm}^2$, $1\;\rm{cm}^2$, $1\;\rm{mm}^2$..., določamo ploščino lista, prstnega odtisa ali narisanega lika v zvezku. S ploščinskimi enotami, kot so: $1\;\rm{a}$ (ar), $1\;\rm{ha}$ (hektar), $1\;\rm{km}^2$... pa določamo površino travnika, gozda ali države.

Spodaj je opisanih nekaj pretvorb ploščinskih enot, ki jih pogosto uporabljamo:

$1\;\rm{cm}^2= 0,0001\;\rm{m}^2$, $1\;\rm{dm}^2= 0,01\;\rm{m}^2$,
$1\;\rm{a} = 100\;\rm{m}^2$, $1\;\rm{ha} = 100\;\rm{a} = 10000\;\rm{m}^2$.

Z drsnikoma spreminjaj dolžino stranic rumenega štirikotnika in opazuj spreminjanje njegove ploščine v različnih enotah.

<NAZAJ
>NAPREJ182/260