Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Hookov zakon

Spoznali smo, da lahko sile, ki delujejo na telo, povzročijo različne učinke: spremembo oblike, hitrosti in smeri gibanja telesa.

V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali primere, ko se pod vplivom zunanje sile spremeni oblika telesa.

Telesa glede na spreminjanje oblike pod vplivom delovanja zunanjih sil delimo na prožna in neprožna.

Telo je prožno, ko se po prenehanju delovanja sile vrne v prvotno obliko. Telo je neprožno, ko se po prenehanju delovanja sile ne povrne v prvotno obliko.

Trampolin, po katerem skačeta fanta, je primer prožnega telesa. Razmisli, zakaj je ponjava, ki je pritjena z vzmetmi, prožno telo?

 

Prožno telo

Na spodnjem posnetku lahko vidimo, kaj se zgodi z žogo na katero delujemo s silo. 

a) Kaj se zgodi z žogo na katero delujemo s silo?

b) Kaj se zgodi z žogo, ko prenehamo delovati s silo?

c) Ali je žoga prožno ali neprožno telo?

č) Naštej nekaj primerov prožnih in neprožnih teles.

V nadaljevanju bomo raziskali prožno telo v obliki vijačne vzmeti. To je kovinska žica, navita v obliki vijačnice. Ko jo obremenimo z različnimi utežmi, se vzmet različno podaljša oz. raztegne. Ko vzmet razbremenimo, se vrne v prvotno obliko.

<NAZAJ
>NAPREJ118/260