Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Grafična predstavitev gibanja

Kadar želimo zelo nazorno predstaviti množico podatkov, jih predstavimo grafično. V ta namen vnesemo pare spremenljivk v ustrezen koordinatni sistem in jih med seboj povežemo. Črto, ki povezuje pare spremenljivk, imenujemo graf. Tu se bomo omejili zgolj na koordinatni sistem, ki ima dve koordinatni osi. Na abscisno os (obarvana rdeče) navadno nanašamo neodvisno spremenljivko, ki bo v našem primeru čas $t$, in v oglate oklepaje pripišemo še enoto. Na ordinatno os (obarvana zeleno) pa navadno nanašamo odvisno spremenljivko, ki bo v našem primeru opravljena pot $s$ ali hitrost $v$.

 

Podatke, ki jih želimo grafično prikazati, lahko pridobimo z izračuni ali eksperimentalnimi meritvami. Preden pričnemo vpisovati podatke v tabelo, je priporočljivo, da oblikujemo naslovno vrstico tabele. To naredimo tako, da v prvi vrstici zapišemo simbol in enoto za fizikalno količino, ki jo bomo vnašali v stolpec po njo. Ko naslovno vrstico pravilno oblikujemo, začnemo vnašati podatke.

V tabeli A je naslovna vrstica oblikovana tako, da v prvi stolpec vpisujemo vrednosti časa $t$ in v drugi stolpec vrednosti za opravljeno pot telesa $s$ ob času $t$. Iz naslovne vrstice lahko razberemo tudi, da bo čas podan v enoti sekunda in razdalja v enoti meter. V tabeli B pa je naslovna vrstica oblikovana tako, da v drugi stolpec vnašamo hitrost telesa $v$ ob določenem času $t$. V naslednjem koraku pa pričnemo pare spremenljivk iz tabele vnašati v ustrezen koordinatni sistem.

V primeru koordinatnega sistema A sta osi označeni tako, da lahko v njega vnašamo vrednosti spremenljivk časa $t$ in opravljene poti $s$, v koordinatnem sistemu B pa vrednosti spremenljivk časa $t$ in hitrosti $v$.

<NAZAJ
>NAPREJ91/260