Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Premo enakomerno gibanje

Že pri opisu gibanja si spoznal premo in krivo gibanje. Kadar je tir gibanja telesa premica, je to gibanje premo. Kot primer omenimo gibanje vlaka po ravnih tračnicah. Ko vlak zavije v ovinek, gibanje ni več premo.
 
Kateri od spodnjih dveh primerov ponazarja premo gibanje? Pod animacijo označi pravilni odgovor.

Za premo enakomerno gibanje velja, da telo v enakih časovnih intervalih $t$ zmeraj opravi enako pot $s$. Pri takšnem gibanju je hitrost $v$, ki si jo spoznal že pri opisu gibanja, konstantna in se ne spreminja s časom. Hitrost $v$ izračunamo po enačbi: $$v = \frac{s}{t}$$ Opravljeno pot $s$ določimo tako, da od končne lege telesa $x_2$ odštejemo začetno lego $x_1$.
$s = x_2 - x_1$

Časovni interval pa določimo tako, da od končne vrednosti časa $t_2$ odštejemo začetno vrednost časa $t_1$.
$t = t_2 - t_1$

Kadar se telesa premikajo po premici in njihova hitrost $v$ ni konstantna, gibanje imenujemo pospešeno premo gibanje. Primer takšnega gibanja je prosto padanje jabolka. To se med padanjem giblje po premici, hitrost jabolka pa se povečuje in tako naredi v vsakem naslednjem časovnem intervalu večjo pot.

<NAZAJ
>NAPREJ98/260