Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ravnovesje sil

Medsebojno delovanje teles opišemo s silami. Telesa pod vplivom delovanja drugih teles (sil) lahko mirujejo, se gibljejo enakomerno ali pospešujejo. V nekaterih primerih tudi spremenijo obliko (vzmeti, elastike, plastelin ...). Na sliki so ključi, ki jim s tehtnico določimo maso. Nato ključe obesimo na silomer in določimo njihovo težo.

Kolikšna je teža ključev? S kolikšno silo silomer deluje na ključe?

Kolikšna je rezultanta sil na ključe, ko so ti obešeni na silomeru?

Kadar telo miruje, nanj delujeta nasprotno enaki sili oziroma je rezultanta sil, ki delujejo na telo, enaka nič. Pravimo, da je telo v ravnovesju. Na slikah sta primera mirujočih teles. 

Kateri sili sta nasprotno enaki v danih primerih?

<NAZAJ
>NAPREJ150/260