Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Gravitacijski zakon


 

Gravitacijski zakon opisuje silo med telesi z maso v vesolju. To silo imenujemo gravitacijska sila. Zakon je zapisal Newton, ko je proučeval padanje teles na površju Zemlje.

Gravitacijska sila med dvema telesoma je sorazmerna produktu mas obeh teles in obratno sorazmerna kvadratu razdalje med njunima središčema.

Če maso enega ali drugega telesa povečamo za $2$-krat, se tudi gravitacijska sila med njima poveča za $2$-krat. Če razdaljo med telesoma povečamo za $2$-krat, se sila zmanjša za $4$-krat.

$ $ $F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$

Podobno je tudi s planeti. Planeti, ki so bliže Soncu, čutijo večji privlak Sonca kot planeti, ki so od Sonca bolj oddaljeni. Zato se Soncu bližji planeti gibljejo hitreje od tistih, ki so od Sonca bolj oddaljeni. Prav tako pa bi mi na različnih planetih čutili različen privlak, saj ima vsak od njih različno maso in radij. Kolikšna je gravitacijska sila na posameznem planetu za učenca z maso $50\;\rm{kg}$, si lahko ogledaš v naslednji tabeli.

<NAZAJ
>NAPREJ80/260