Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vrste sil

Povročitelji sil so telesa. Tako se žoga začne premikati, ker jo brcnemo z nogo. Najlažje je, če sile poimenujemo po telesu iz okolice, ki povzroča to silo.

Pri učinkovanju enega telesa na drugo telo je lahko sila različno porazdeljena. Teža telesa deluje na vsak košček njegove mase, torej je teža porazdeljena po celotnem prostoru telesa. Ob dotiku dveh teles se sila lahko porazdeli ploskovno ali pa deluje v določeni točki. Če telo položimo na podlago, je sila podlage na telo porazdeljena po stični površini med podlago in telesom, če predmet obesimo na vrvico, pa vrvica deluje na telo v točki prijemališča.

Na spodnji shemi si lahko s klikom na izbirno polje ogledaš razdelitev sil glede na prijemališče in primere posameznih sil.

Katera sila je prostorsko porazdeljena?

Katere sile so ploskovno porazdeljene? Možnih je več odgovorov.

<NAZAJ
>NAPREJ106/260