Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
3.

Opiši dogodke tako, kot prikazuje tabela. Pri pravilnem vnosu se okvirček obarva zeleno. (V tretjem stolpcu možnosti za odgovore navedene v oklepaju.)

Dogodek

Opazovano telo

Povzročitelj sile

Ime sile

Sprememba (gibanje, oblika, hitrost)

Krogla se odbije od roba mize.

krogla

rob mize

sila mize

gibanje

Papirčki se dvigajo za glavnikom.

papirčki

glavnik

električna sila

hitrost

Z rokami stiskam gobo.

goba

roka

sila rok

oblika

Žoga je razbila šipo.

šipa

žoga

sila žoge

oblika

Opazujemo obešeno vzmet, ki jo nategujemo z roko.

vzmet

roka

sila roke

oblika

4.
Ulomek vpi�emo na naslednji na�in:
a b/c , kjer je
a ... celi del
b ... �tevec
c ... imenovalec
Med a in b naredimo presledek.
Znak '-' zapi�emo na za�etku izraza.
<NAZAJ
>NAPREJ110/260