Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V naravi imamo veliko pojavov, ki jih lahko opazujemo. Nekateri izmed teh pojavov so posledica delovanja sil. Preden pa lahko opazujemo pojav, si najprej določimo, katero telo bomo opazovali.

Tako lahko spremljamo, kako pade fant z jablane. Za nas bo opazovano telo fant, vse drugo pa je za nas okolica. Če spremljamo, kako se premika avtomobil, bo za nas opazovano telo avtomobil, tla in okoliški zrak pa okolica, ki s silo deluje na opazovano telo.

Pri obravnavi delovanja sil na telo si je treba izbrati opazovano telo in njegovo okolico.

Sila, ki deluje na opazovano telo, lahko telesu povzroči spremembo oblike, smeri gibanja ali spremembo hitrosti. 

Lahko stisnemo plastelin in pri tem spremenimo obliko plastelina. Do spremembe je prišlo, ker smo s silo roke delovali na plastelin, da je spremenil obliko. Avtomobil začne speljevati s parkirišča, torej je bila potrebna sila, da se je avtomobil začel premikati. Avtomobil spremeni svojo hitrost, saj se premika z vedno večjo hitrostjo. Žoga se odbije od stene, pri tem deluje na žogo sila stene, da žoga spremeni svojo smer.

<NAZAJ
>NAPREJ108/260