Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Stična ploskev

Pri fiziki se bomo največkrat srečevali z izrazom stična ploskev. To je velikost ploskve, kjer se dve telesi med seboj dotikata.

Na sliki vidimo tri kocke (A, B, C), ki so položene ena na drugo. Velikost stične ploskve med kocko A in B je enaka ploščini ploskve kocke B, velikost stične ploskve med kocko B in C pa je enaka ploščini ploskve kocke C.

Na spodnji sliki vidimo opeko, ki leži na podlagi na tri različne načine. Pri tem se stične ploskve med opeko in podlago razlikujejo.

Opeka v treh položajih z različnimi stičnimi ploskvami s podlago

 

Razmisli

Katere podatke bi potreboval za izračun stičnih ploskev med opeko in podlago, na kateri leži opeka?

Mere opeke na sliki so: $a= 18\;\rm{cm}$, $b= 4\;\rm{cm}$ in $c= 8\;\rm{cm}$. Če želimo primerjati stične ploskve opeke s podlago v posamezni legi (A, B, C), je treba izračunati velikost posameznih ploskev, ploščin pravokotnikov.

Stična ploskev med opeko in podlago

v primeru A je: $S_1 = a \cdot c = 18\, \rm cm \cdot 8\, \rm cm = 144\, \rm cm^2$,

v primeru B je: $S_2 = b \cdot c = 4\, \rm cm \cdot 8\, \rm cm = 32\, \rm cm^2$ in

v primeru C je: $S_3 = a \cdot b = 18\, \rm cm \cdot 4\, \rm cm = 7\, \rm cm^2$.

Izračunane ploščine lahko zapišemo tudi z osnovno enoto ploščine. V zgornjem primeru je velikost stičnih ploskev:
$S_1 = 0,0144\, \rm m^2$, $S_2 = 0,0032\, \rm m^2$ in $S_3 = 0,0072\, \rm m^2$.

Včasih nas bo zanimalo tudi razmerje ploščin, npr. med $S_1$ in $S_2$. V tem primeru vrednosti ploščin preprosto delimo med seboj: $\frac {S_1}{S_2} = \frac {144}{32} = 4,5$.

<NAZAJ
>NAPREJ184/260