Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Znak za ploščino je velika črka $S$.
 
Osnovna enota za ploščino je $1\;\rm{m}^2$.
 
Merske enote so kvadratki s stranico ene dolžinske enote. Poznamo različno velike merske enote. S ploščinskimi enotami: $1\;\rm{dm}^2$, $1\;\rm{cm}^2$, $1\;\rm{mm}^2$... običajno določamo ploščino lista, prstnega odtisa ali narisanega lika v zvezku. S ploščinskimi enotami, kot so: $1\;\rm{a}$ (ar), $1\;\rm{ha}$ (hektar), $1\;\rm{km}^2$... pa določamo površino travnika, gozda ali države. Pretvorniki ploščinskih enot so:

$1\;\rm{cm}^2= 0,0001\;\rm{m}^2$, $1\;\rm{dm}^2= 0,01\;\rm{m}^2$,
$1\;\rm{a} = 100\;\rm{m}^2$, $1\;\rm{ha} = 100\;\rm{a} = 10000\;\rm{m}^2$.

Pri fiziki se bomo največkrat srečevali z izrazom stična ploskev. To je velikost ploskve, kjer se dve telesi med seboj dotikata.
 
Na sliki vidimo tri kocke (A, B, C), ki so položene ena na drugo. Velikost stična ploskve med kocko A in B je enaka ploščini ploskve kocke B, velikost stične ploskve med kocko B in C pa je enaka ploščini ploskve kocke C.

Z drsnikoma spreminjaj dolžino stranic rumenega štirikotnika in opazuj spreminjanje njegove ploščine v različnih enotah.

<NAZAJ
>NAPREJ185/260