Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Prostornina je merska količina, ki jo označimo z veliko črko $V$. Osnovna enota zanjo je $1\;\rm{m}^3$. Za izražanje količine tekočin pa običajno uporabljamo enoto liter. 

Prostornino geometrijskih teles znamo matematično rešiti zelo preprosto, še posebej za kvadre. Na spodnji animaciji si lahko ogledaš, kako se prostornina kvadra spreminja, če spreminjaš dolžine njegovih robov.

Prostornino tekočin in sipkih snovi odmerjamo z merilnimi valji. Z njimi si pomagamo tudi pri določanju prostornin teles negeometrijskih oblik, kot je prikazano na spodnjem posnetku.

Masa je merska količina, ki jo označimo z malo črko $m$. Osnovna enota zanjo je $1\;\rm{kg}$.

Maso teles merimo z različnimi tehtnicami, odvisno od velikosti mas teles in želene natančnosti meritev.

V nasprotju s prostornino, se masa teles ohranja, če jim nismo ničesar dodali ali odvzeli.

<NAZAJ
>NAPREJ193/260