Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Preden pričnemo risati graf na listu papirja, je priporočljivo določiti primerno merilo. V nadaljevanju je prikazan primer, v katerem bomo uporabili podatke iz spodnje tabele in določili merilo za abscisno in ordinatno os.

 

$t\,\left[\rm{s}\right]$ $s\,\left[\rm{m}\right]$
 $0$  $0$
 $2$  $10$
 $4$  $20$
 $6$  $30$
 $8$  $40$

Na abscisni osi mora biti dovolj prostora, da vnesemo vrednosti med $0$ in $8$, na ordinatni osi pa za vrednosti med $0$ in $40$. Za abscisno os lahko uporabimo merilo, kjer $1\,\textrm{cm}$ dolga črta na papirju ustreza času $1\,\textrm{s}$ ($1\,\textrm{cm} \sim 1\,\textrm{s}$). Tako bi na papirju potrebovali $8\,\rm{cm}$ dolgo vodoravno črto za abscisno os. Za ordinatno os pa ta mera ni primerna, saj bi potrebovali $40\,\rm{cm}$ dolgo črto. Če želimo na enako dolgi črti vnesti vrednosti med $0$ in $40$, je bolje uporabiti merilo, kjer $1\,\textrm{cm}$ dolga črta na papirju ustreza $5\,\textrm{m}$ opravljene poti ($1\,\textrm{cm} \sim 5\,\textrm{ m}$).

 

Merjenje hitrosti

Cilj: Nariši graf opravljene poti $s$ v odvisnosti od časa $t$ za tri različna gibanja.
Potrebščine:
- merilnik časa,
- spletni zemljevid.

S spletnim zemljevidom načrtuj svojo pot, ki jo boš prehodil, prekolesaril in prevozil z avtomobilom, vlakom ali avtobusom.
Med začetno in končno postajo oziroma lego na zemljevidu določi nekaj znanih vmesnih leg in s pomočjo zemljevida določi razdalje od začetne lege do določene vmesne lege. Razdalje zapiši v tabelo, v kateri boš vsaki razdalji dopisal še čas, ki ga boš potreboval, da boš prišel od začetne do označene lege. Pri vožnji z avtomobilom lahko prosiš tudi voznika, da te opomni, ko bosta prevozila določeno razdaljo, na primer vsak prevožen kilometer.
Med hojo, vožnjo s kolesom in vožnjo z motornim vozilom meri čas, ki ga potrebuješ do določene razdalje, in ga zapiši v tabelo k ustreznim razdaljam.
S pomočjo izmerjenih razdalj in časov nariši graf, ki prikazuje, kako se je spreminjala tvoja lega v odvisnosti od časa pri hoji, kolesarjenju in vožnji z avtomobilom. 
So spremembe poti v enakih časovnih presledkih v vseh primerih enake?

<NAZAJ
>NAPREJ92/260