Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Spodnja simulacija prikazuje, kako vstavljamo pare spremenljivk iz tabele v ustrezen koordinatni sistem.

Iz podatkov v tabeli lahko v nadaljevanju določimo tudi hitrost, s katero se je telo gibalo med dvema meritvama. 

Da določimo hitrost $v$, moramo vedeti, kolikšno pot $s$ je telo opravilo v določenem času $t$. Med točko A in točko B je imelo telo hitrost:

 

$$v_{\textrm{AB}} = \frac{s_{\textrm{AB}}}{t_{\textrm{AB}}}=\frac{s_{\textrm{B}} - s_{\textrm{A}} }{t_{\textrm{B}} - t_{\textrm{A}}} = \frac{2\textrm{ m} - 0 \textrm{ m} }{1 \textrm{ s} - 0 \textrm{ s}} = 2\textrm{ }\frac{\rm{m}}{\rm{s}}$$

Enake vrednosti hitrosti $v$ dobimo tudi med drugimi legami telesa. Da se telo giblje s stalno hitrostjo, kaže graf. Kadar je graf $s(t)$ premica, se telo premika enakomerno. Graf hitrosti v odvisnosti od časa $v(t)$ ima tako obliko:

Z miško spreminjaj lego drsnika, ki ponazarja hitrost gibanja.

<NAZAJ
>NAPREJ93/260