Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

O gibanju govorimo, kadar se telesu, ki ga opazujemo, spreminja lega glede na okolico. Za ponazoritev takšnega gibanja običajno izmerjene ali izračunane rezultate zapišemo v ustrezno tabelo.

Nato na podlagi podatkov iz tabele narišemo ustrezen graf.

Za enakomerno gibanje je značilno, da telo v enakih časovnih intervalih opravi enako dolgo pot.

Ko rišemo graf na podlagi podatkov v tabeli, je treba:

  • pravilno označiti osi (simbol fizikalne količine in enota, ki jo bomo uporabili),
  • izbrati smiselno dolžino posamezne osi,
  • določiti primerno merilo za posamezno os, da lahko v koordinatni sistem vstavimo vse podatke iz tabele.

<NAZAJ
>NAPREJ94/260