Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vzmetna tehtnica

Zakonitost, ki podrobneje opisuje učinkovanje sil na prožna telesa, imenujemo Hookov zakon. Hookov zakon pravi, da sta sila, ki deluje na vzmet, in raztezek vzmeti premosorazmerna, kar pomeni, da pri $2$-krat, $3$-krat,... večji sili bo raztezek $2$-krat, $3$ krat ... večji. Sili sta enaki, če na istem prožnem telesu povzročata enaki spremembi.

Cilji:

Preveriti ali velja za elastiko Hookov zakon.

Potrebščine:

  • stojalo,
  • elastika,
  • ravnilo s papirnim trakom,
  • več uteži.

Na stojalo pritrdi ravnilo s papirnim trakom in obesi na stojalo elastiko. Označi začetno lego na neobremenjeni elastiki. Na elastiko obešaj uteži in na papirnatem traku označi raztezke elastike. V priloženo tabelo vnesi rezultate (vnesi enote v katerih meriš) in nato vriši v priložen graf $F(s)$. Ali za elastiko tudi velja, da sta sila in raztezek premosorazmerni?

a) Ali se elastika, ko razbremenjujemo elastiko, vrne na isto vrednost raztezka pri enaki obremenitvi?

b) Ali velja za elastiko Hookov zakon?

Vzmet z merilom raztezka v odvisnosti od sile je vzmetna tehtnica. Drugo ime za vzmetne tehtnice je silomer. Ti so izdelani običajno tako, da se vzmet nahaja v plastičnem tulcu na katerem je označeno merilo raztezka vzmeti v odvisnosti od sile, ki deluje na vzmet.
 
Nekaj primerov silomerov je na spodnjih slikah.

Slike silomerov

<NAZAJ
>NAPREJ120/260