Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Telo je prožno, ko se po prenehanju delovanja sile vrne v prvotno obliko. Telo je neprožno, ko se po prenehanju delovanja sile ne povrne v prvotno obliko.

Med prožna telesa spadajo: vzmet, elastika, žoga, trampolinova planjava, vrv za bungie jumping, daljši jeklen trak ...

Neprožna telesa pa so: glina, plastelin, masa za kruh, kamen ...

Zakonitost, ki podrobneje opisuje učinkovanje sil na prožna telesa, imenujemo Hookov zakon. Hookov zakon pravi, da sta sila, ki deluje na vzmet, in raztezek vzmeti premosorazmerna. Torej pri $2$-krat, $3$-krat ... večji sili bo raztezek $2$-krat, $3$-krat večji.

Sili sta enaki, če na istem prožnem telesu povzročata enaki spremembi.

Hookov zakon lahko grafično predstavimo z grafom F(s), oziroma sila v odvisnosti od raztezka. To prikazuje spodnja slika.

 

Vzmet z merilom raztezka v odvisnosti od sile je vzmetna tehtnica. Drugo ime za vzmetne tehtnice je silomer. Ti so izdelani običajno tako, da se vzmet nahaja v plastičnem tulcu na katerem je označeno merilo raztezka vzmeti v odvisnosti od sile, ki deluje na vzmet.

<NAZAJ
>NAPREJ121/260