Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Na sliki deček potiska tovornjak — igračo. Narisane so štiri sile. Rdeča predstavlja silo dečka na igračo, modra silo igrače na dečka, zelena silo teže igrače in vijolična silo tal na igračo. Z drsnikom lahko spreminjamo velikost sile s katero deček potiska igračo. Opazujmo, kako se pri tem spreminjajo druge sile. Kateri dve sili predstavljata par nasprotno enakih sil po tretjem Newtonovem zakonu?

3. Newtonov zakon opisuje: Če eno telo deluje na drugo z neko silo, deluje drugo telo nazaj z nasprotno enako silo. Zakon imenujemo zakon o vzajemnem učinku ali zakon akcije in reakcije.

Opisani zakon velja v vseh primerih. Če na primer nekdo nekoga s pestjo udari v trebuh, ga ta s trebuhom "udari" nazaj z nasprotno enako silo. Seveda pa je učinek sile odvisen od "vzdržljivosti" roke oziroma trebuha. 

Vzajemnost velja tudi pri silah med telesi v vesolju. Vsi vemo, da Sonce deluje na Zemljo s privlačno silo, ki povzroča kroženje Zemlje okrog Sonca. Vendar pa tudi Zemlja deluje na Sonce z nasprotno enako silo.

Zakaj potem Zemlja kroži okoli Sonca in ne obratno?

Zapomnimo si, da zakon o vzajemnem učinku velja v vseh primerih brez izjem.

<NAZAJ
>NAPREJ168/260