Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Alenka z vrvjo potegne Anjo proti sebi.  Čeprav je le Alenka vlekla Anjo proti sebi, sta se deklici pomaknili druga proti drugi, kot bi tudi Anja vlekla Alenko. Očitno je tudi Anja delovala na Alenko s silo.

Silomera povežimo ter enega pritrdimo na stojalo, drugega pa vlecimo z izbrano silo proč od stojala. Opazujmo vrednosti sil na silomerih.

  

Silomera kažeta enaki sili ne glede na to, s kolikšno silo vlečemo prosti silomer.

3. Newtonov zakon opisuje: Če eno telo deluje na drugo z neko silo, deluje drugo telo nazaj z nasprotno enako silo. Zakon imenujemo zakon o vzajemnem učinku ali zakon akcije in reakcije.

Opisani zakon velja v vseh primerih. Če na primer nekdo nekoga s pestjo udari v trebuh, ga ta s trebuhom "udari" nazaj z nasprotno enako silo. Seveda pa je učinek sile odvisen od "vzdržljivosti" roke oziroma trebuha. 

 

Po tretjem Newtonovem zakonu deluje Zemlja na Sonce z enako veliko in nasprotno usmerjeno silo kot Sonce na Zemljo. Zakaj potem Zemlja kroži okoli Sonca in ne Sonce okrog Zemlje?

<NAZAJ
>NAPREJ170/260