Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Električna napetost

Vzrok, da električni tok teče po električnem krogu, je električna napetost. Enota za merjenje električne napetosti je volt ($\rm{V}$). Napetost izvira imenujemo gonilna napetost, saj poganja električni tok.

Električni tok lahko primerjamo s tokom vode. Višinska razlika med gladino vode v posodi in mestom, kjer ta izteka, povzroči, da voda steče iz posode. Večja je višinska razlika, tem hitreje voda izteka. Podobno velja tudi za električni tok. Električni izviri ustvarjajo tisto gonilno razliko, ki poganja električni tok po električnem krogu.

 


 

Na naslednjem prikazu lahko vidimo, kako baterija poganja nosilce naboja po vodniku. Nosilci naboja so prikazani kot kroglice. Ti tečejo po krogu, ker jih poganja baterija. Da lahko teče tok, mora biti električni krog sklenjen. V resnici baterija ne deluje, kot je prikazano na sliki. Tako deluje črpalka, ki poganja tekočino. Baterija pa s kemičnimi reakcijami ustvari električno napetost, zaradi te pa steče naboj, kar imenujemo električni tok.

<NAZAJ
>NAPREJ165/235