Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Električni tok

Delci v snovi se gibajo v vse smeri. Kadar gre za usmerjeno gibanje delcev, se delci večinoma gibljejo v določeno smer. Če so ti delci nosilci naboja in se gibljejo usmerjeno, je to električni tok.

 

 

Da delci stečejo, potrebujemo sklenjen krog. Tak krog imenujemo preprosto električni krog. Sestavljajo ga izvir napetosti (baterija ali generator), vodnik in porabnik. Vodnik je snov, po kateri tečejo naboji. Kadar imamo tak sklenjen krog, nosilci naboja ne morejo izstopiti ali pa vstopiti v ta krog. Tako je število nosilcev naboja v krogu zmeraj enako, kar imenujemo Zakon o ohranitvi naboja.

Kako bi primerjal električni krog s tokom vode v ceveh?

Kadar električni tok teče po neki snovi, pravimo, da ta prevaja električni tok. Snovi, ki prevajajo električni tok, imenujemo električni prevodniki. Nekatere snovi so boljši prevodniki kot druge. Snovi, po katerih električni tok ne teče, imenujemo električni izolatorji.

V kovinah atomi oddajo nekaj elektronov, ki so nosilci negativnega naboja. Atomi s tem postanejo pozitivno nabiti, med njimi pa se tvori negativno nabit oblak elektronov, ki se lahko prosto giblje. Če se elektroni gibljejo urejeno v določeno smer, pravimo da teče električni tok. Ker skozi kovine lahko teče električni tok, jim pravimo, da so električni prevodniki.

Na spodnjih slikah lahko vidiš nekaj primerov prevodnikov in izolatorjev električnega toka.

<NAZAJ
>NAPREJ156/235